Neej Ntsaim

Yawg Neej Ntsaim Yog Tswv Bloog tus tub sau los tu hlob tabsi tsis muaj leej twg paub txog nws lub neej zoo, thiab dua twg lawm, thiab niam/txiv yug yawg Neej Ntsaim yog leej twg? hu li cas?

3 tsis paub zoo.

Thiaj tsis paub teev txog nws lub neej !!!!!