Yawg Neej Ntsaim Yog Tswv Bloog tus tub sau los tu hlob tabsi tsis muaj leej twg paub txog nws lub neej zoo, thiab dua twg lawm, thiab niam/txiv yug yawg Neej Ntsaim yog leej twg? hu li cas?

3 tsis paub zoo.

Thiaj tsis paub teev txog nws lub neej !!!!!