Yawg Laim tau tag sim neej tsis ntev tom qab ua nws yuav sev, tsis tau muaj tub ki li.

Thiaj li tau muab pog Laim txis rau yawg Txoov Laum ua sev.